تور دبی از شیراز

تور دبی ، هتل دبی پالم

تور دبی هتل دبی پالم

مدت تور : 3شب و 4 روز

هر نفر در اتاق 2 تخته:         875000 تومان

هر نفر در اتاق 1 تخته:        1054000 تومان

كودك با تخت (5 تا 12 ) :       525000 تومان

كودك بدون تخت (2 تا 5 ) :     415000 تومان

 

**********

خدمات ارائه دهنده تور : بلیط ، اقامت ، صبحانه ، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی زبان

**********

توضيحات تور : نرخ های فوق ارقام پايه بوده و قيمتها بسته به روز رفت و برگشت ممكن است متغير باشد .ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه اتاق 12:00 می باشد. تلفن رزرو تور : 88530609

 


 

تور دبی ، هتل فورچون

تور دبی هتل فورچون

مدت تور : 3شب و 4 روز

هر نفر در اتاق 2 تخته:         875000 تومان

هر نفر در اتاق 1 تخته:        1052000 تومان

كودك با تخت (5 تا 12 ) :      525000   تومان

كودك بدون تخت (2 تا 5 ) :    415000   تومان

*********

خدمات ارائه دهنده تور : بلیط ، اقامت ، صبحانه ، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی زبان

*********

توضيحات تور : نرخ های فوق ارقام پايه بوده و قيمتها بسته به روز رفت و برگشت ممكن است متغير باشد .ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه اتاق 12:00 می باشد. تلفن رزرو تور : 88530609

 


 

تور دبی ، هتل سیتی استار

تور دبی هتل سیتی استار

مدت تور : 3شب و 4 روز

هر نفر در اتاق 2 تخته:        975000   تومان

هر نفر در اتاق 1 تخته:        1152000  تومان

كودك با تخت (5 تا 12 ) :      535000   تومان

كودك بدون تخت (2 تا 5 ) :   415000    تومان

********

خدمات ارائه دهنده تور : بلیط ، اقامت ، صبحانه ، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی زبان

*********

توضيحات تور : نرخ های فوق ارقام پايه بوده و قيمتها بسته به روز رفت و برگشت ممكن است متغير باشد .ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه اتاق 12:00 می باشد. تلفن رزرو تور : 88530609


 

تور دبی ، هتل میفر

تور دبی هتل میفر

مدت تور : 3شب و 4 روز

هر نفر در اتاق 2 تخته:         1033000 تومان

هر نفر در اتاق 1 تخته:         1284000  تومان

كودك با تخت (5 تا 12 ) :      675000    تومان

كودك بدون تخت (2 تا 5 ) :    415000   تومان

*********

خدمات ارائه دهنده تور : بلیط ، اقامت ، صبحانه ، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی زبان

*********

توضيحات تور : نرخ های فوق ارقام پايه بوده و قيمتها بسته به روز رفت و برگشت ممكن است متغير باشد .ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه اتاق 12:00 می باشد. تلفن رزرو تور : 88530609

 


 

تور دبی ، هتل رز روتانا

rose-rotana

مدت تور : 3شب و 4 روز

هر نفر در اتاق 2 تخته:         1322000  تومان

هر نفر در اتاق 1 تخته:          1532000 تومان

كودك با تخت (5 تا 12 ) :       595000    تومان

كودك بدون تخت (2 تا 5 ) :     415000    تومان

*********

خدمات  ارائه دهنده تور : بلیط ، اقامت ، صبحانه ، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی زبان

*********

توضيحات تور : نرخ های فوق ارقام پايه بوده و قيمتها بسته به روز رفت و برگشت ممكن است متغير باشد .ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه اتاق 12:00 می باشد. تلفن رزرو تور : 88530609