دبی فستیوال سیتی

Dubai Festival City

دبی فستیوال سیتی

به معنی شهر جشنواره ی دبی می باشد و یک منطقه ی مسکونی, تجاری, تفریحی است که در دبی, امارات متحده ی عربی ساخته شده. اینجا به شهری در یک شهر دیگر معروف است. دبی فستیوال سیتی بزرگترین منطقه ی چند منظوره در خاورمیانه به شمار میرود که تمام عناصر کار,زندگی, تحصبل ,فراغت و تحصیل در آن در نظر گرفته شده است. شعبه ای از فروشگاه معروف IKEA در فستیوال سیتی واقع شده.