رستورانهای ایرانی در دبی (2)

1 - رستوران الحمرا --- در منطقه دیره ----خيابان المتينه

2- رستوران الحمرا --- در منطقه بردبی ---- خیابان الضیافه

3 - رستوران الوند---- در منطقه دیره ----خيابان الخليج – جنب هتل پترا

4- رستوران بهزاد --- در منطقه دیره ----خيابان يوسف باقر – بعد از هتل پارک ديره

5- رستوران پارس ---در منطقه بردبی -----ميدان مرکز تجاری- اول خيابان الضيافه

6- رستوران پارس (باغچه سنتی)  ---منطقه بردبی ---ميدان ستوه – جنب هتل ريجنز پلازا

7 -رستوران تهران --- منطقه دیره --- پشت برج ديره يا فروشگاه دی تو دی