مرکز خرید و فواره دبی

Dubai Mall and Dubai Fountain

مرکز خرید و فواره دبی

بزرگ ترین مرکز خرید دنیا و خاورمیانه است.و از لحاظ کل مساحت جزو ششمین مراکز خرید دنیاست. این مرکز جزیی از پروژه عظیم برج خلیفه ( بلندترین برج مسکونی- تجاری دنیا ) می باشد.این مرکز در سال 2009 افتتاح شد و در حدود 1200 مغازه و فروشگاه ، با برندهای معروف و شناخته شده دنیا در آن قرار دارد. تقریبا می توان گفت که دبی مال جزو مراکز خریدی در دنیاست که تمامی برندهای معروف و شناخته شده دنیا در آن یکجا گرد آمده اند. طبقه همکف دبی مال ، جایی که ورودی برج خلیفه برای توریست ها و تماشاگران است، منطقه وسیعی قرار دارد که کنار دریاچه ای بسیار زیبا قرار گرفته است و سرتاسر آن در کنار دریاچه رستوران های مختلف و متنوع از کلیه ملیت ها و سلیقه های مختلف قرار دارد. از رستوران عربی گرفته تا ایتالیایی و امریکایی و فرانسوی آنجا موجود است و قسمتی از هر رستوران در فضای آزاد بیرون رستوران در کنار دریاچه قرار دارد و شبها مکان بی نظیری برای صرف شام و قلیان است. ضمن اینکه بلندترین و بی نظیرترین فواره های دنیا ، در دریاچه قرار دارند و هر نیم ساعت یکبار فعال می شوند و با چرخش آب و رقص آب های این فواره ها موسیقی عربی دلنوازی نیز پخش می شود که خود بی نظیرترین خاطره از سفر به دبی را در ذهن هر توریستی ایجاد می کند.